Kancelaria

WSPÓLNICY

Adwokat Dagmara Gzela jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim a następnie aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych. Po dziewięciu latach wykonywania zawodu radcy prawnego została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Strategia podatkowa (2004 r.) a także studia podyplomowe w Katedrze Prawa Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Prawo zamówień publicznych (2009 r.).

Od 2002 r. jest założycielem i wspólnikiem Kancelarii działającej obecnie jako Adwokaci i Radcowie Prawni „Grudniewicz & Gzela” s.c. z siedzibą w Krakowie.

W swojej pracy zawodowej koncentruje się głównie na świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych, w szczególności na obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądami oraz organami podatkowymi. Świadczy także pomoc prawną dla osób fizycznych, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego i szeroko rozumianego prawa karnego. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Radca prawny Izabela Grudniewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiowała prawo niemieckie i europejskie na Uniwersytecie w Ratysbonie w Niemczech. Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim a następnie aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych.

Posiada bogate doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zagranicznych, spółek akcyjnych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od wielu lat współpracuje ze spółkami kontrolowanymi przez cudzoziemców z obszaru Austrii, Francji, Belgii i Holandii. Zajmuje się także zagadnieniami prawnymi dotyczącymi grup kapitałowych tj. przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo lub osobowo, z uwzględnieniem problemów cen transferowych i konsolidacji. Ponadto, z uwagi na wieloletnią obsługę przedsiębiorców o statusie zakładu pracy chronionej specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce prawnej związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.