Kancelaria

HONORARIUM

Należne kancelarii honorarium uzależnione jest przede wszystkim od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, czasu, kwalifikacji i doświadczenia koniecznego do jej finalizacji. Wartość przedmiotu sprawy również wpływa na wysokość wynagrodzenia dla kancelarii.

Naszym Klientom proponujemy prowadzenie rozliczeń w trzech podstawowych formach zależnie od preferencji i zasad podjętej współpracy:

  • 1. wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałego świadczenia pomocy prawnej; preferowane przez podmioty instytucjonalne (zazwyczaj miesięczne),
  • 2. wynagrodzenie obliczone w oparciu o stawkę godzinową (preferowane przez naszą kancelarię w sprawach szczególnie zawiłych),
  • 3. kwotowe wynagrodzenie ustalone indywidualnie za prowadzenie danej sprawy.

Kwota ustalonego z Klientem wynagrodzenia nie obejmuje koniecznych wydatków, opłat (sądowych i innych opłat urzędowych), kosztów podróży, noclegów i innych kosztów niezbędnych do profesjonalnej realizacji powierzonych zadań.