Klienci indywidualni

  • kompleksowe prowadzenie spraw karnych w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika,
  • doradztwo prawne w zakresie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym,
  • reprezentacja w sporach wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
  • reprezentacja w sporach o charakterze odszkodowawczym, w szczególności: dochodzenia wypłaty odszkodowania, renty i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń losowych od towarzystw ubezpieczeniowych,
  • postępowania spadkowe: w zakresie stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku,
  • reprezentacja w sporach z organami ubezpieczeń społecznych, w szczególności w przedmiocie ustalenia prawa do renty, emerytury, zasiłków i innych świadczeń z ubezpieczenie społecznego,
  • reprezentacja procesowa w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny, opieki i kontaktów z dzieckiem, podział majątku dorobkowego małżonków w związku z rozwodem bądź zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej.

Przedstawiony powyżej zakres spraw stanowi jedynie przykładowe wyliczenie, niemniej jednak nasza kancelaria gotowa jest podjąć się świadczenia pomocy prawnej także w innych obszarach.

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI „GRUDNIEWICZ & GZELA” SPÓŁKA CYWILNA

ul. Grzegórzecka 105/12 (II piętro)
31 – 559 Kraków
NIP: 679-27-36-345
REGON: 356570606

sekretariat@grudniewicz-gzela.pl

Rachunek bankowy: 
ING Bank Śląski S.A. O/Kraków
Nr rachunku: 08 1050 1445 1000 0022 6746 7633

Radca prawny Izabela Grudniewicz
+48606921061
grudniewicz@grudniewicz-gzela.pl

Adwokat Dagmara Gzela
+48602791309
gzela@grudniewicz-gzela.pl